Bent u goed op weg met uw bieren? Heeft u vanuit uw passie mooie producten weten te maken en heeft u inmiddels een behoorlijke productie op gang gebracht? Dat verdient niets anders dan complimenten. Vaak zijn er voor het opstarten van een brouwerij beperkte middelen beschikbaar, waardoor er een beroep wordt gedaan op de creativiteit van de brouwer.

Door succes worden ingehaald

Er worden slimme oplossingen bedacht om een installatie op poten te zetten. Zo zien wij ketels die een tweede leven hebben gekregen na de melkindustrie, of delen van hobby-brouwinstallaties die nu dienst doen in een professionele productielijn.

Dit heeft dan wel eens tot gevolg dat het moeite kost om de kwaliteit van het bier constant te houden. Temperatuurverschillen in het proces, storingen of de aanwezigheid van bacteriën kunnen kwaliteit doen schommelen, of zelfs de houdbaarheid verkorten.

Daarbij zorgen sommige delen van de installatie voor onevenredig veel onderhoud, denk bijvoorbeeld aan een lekkende stoomleiding. Ook kan het schoonmaken lastig en tijdrovend zijn.

Waar doet u goed aan?

Wanneer u droomt van een professionele en robuuste installatie die zorgt voor een continue kwaliteit, maar u heeft niet de mogelijkheid om dit in één keer te realiseren, dan is het bouwen van die installatie in delen een goede oplossing. Maar waar moet u beginnen?

Wellicht weet u direct wat u zou willen veranderen aan uw installatie. Maar is dit op korte termijn wel de verstandigste keuze? Is dit werkelijk de zwakste schakel? Geeft deze verandering het beste rendement? En is het financieel haalbaar?

Een plan

Wij helpen graag bij het beantwoorden van deze vragen:

  • Het vervangen van welk onderdeel van de installatie geeft op korte termijn het beste rendement?
  • Wat is haalbaar qua techniek, omgeving en financiën?
  • Welke stappen kunnen in de toekomst worden gezet om een professionele installatie te realiseren?

Het antwoord op deze vragen resulteert in een plan dat u helpt om stapsgewijs uw installatie beter en robuuster te maken, zodat u er minder werk aan heeft en uw bierkwaliteit constanter wordt. Als u dat interessant vindt, kunnen wij dit plan kosteloos met u opstellen.

Bent u geïnteresseerd? Neem nu contact op voor het maken van een kosteloze inventarisatie en stappenplan voor uw brouwerij.