Wet en regelgeving die van toepassing is voor brouwerijen

HYGIENE; HACCP KADERCODE

Om te waarborgen dat zowel de grondstoffen (gerst en mout) als het eindproduct (bier) voldoen aan de geldende normen voor voedselveiligheid hebben de mouterijen en brouwerijen een gezamenlijke HACCP [...]