Om te waarborgen dat zowel de grondstoffen (gerst en mout) als het eindproduct (bier) voldoen aan de geldende normen voor voedselveiligheid hebben de mouterijen en brouwerijen een gezamenlijke HACCP Kadercode opgesteld. Alvorens de

HACCP Code

kan worden toegepast moet het levensmiddelenbedrijf aan de basisvoorwaarden inzake levensmiddelenhygiëne voldoen (zoals persoonlijke hygiëne personeel, reinigings- en ontsmettingsprocedures, hygiënische situatie in en rond het bedrijf, et cetera). Via het HACCP-systeem worden specifieke bedreigingen voor de voedselveiligheid gesignaleerd en maatregelen ter beheersing van deze bedreigingen vastgesteld. De nadruk ligt hierbij op preventie.

Bekijk hier de HACCP Code.